پری هیتر (10)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (11)

مولتی متر (4)

نوک هویه (10)

هویه (6)

هیتر (2)